Produkcijos apdirbimo procesų kompleksinis modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas

  ekoinovacijos

  UAB “K.T.S Production” 2018 m. balandžio 06 d. pasirašė paramos sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Produkcijos apdirbimo (dažymo ir šratavimo) procesų kompleksinis modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ (projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837-02-0034).

  UAB “K.T.S Production” – tai švedų kapitalo gamybinė įmonė, užsiimanti miško priekabų, hidraulinių manipuliatorių, įvairių dydžių griebtų ir kitos žemės ūkio technikos (rulonų griebtuvų, akmenų rinktuvų, įvairių pakabų prie frontalinių krautuvų) gamybos veikla. Beveik visą savo produkciją įmonė eksportuoja į užsienio šalis.

  Projekto metu įmonė modernizuos du technologinius procesus – gaminių šratavimą (gaminių paruošimą dažymui) ir gaminių dažymą, įsigyjant naujas ir ženkliai efektyvesnes šratavimo ir dažymo kameras.

  Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02 „Eco-inovacijos LT+“.

  Projekto finansavimas – 154.318,50  Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 06  d. iki 2020 m. balandžio 30 d.